Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Fotbollens spela, lek och lär fastslår att barn- och ungdomsfotbollen ska fokusera på glädje, ansträngning och lärande. Martin Möller, Utvecklingskonsulent på Upplands Fotbollförbund, har svarat på några frågor om vad detta innebär i praktiken.

Vad är vinsterna med att fokusera på att utvecklas och försöka snarare än på resultatet av försöket?
All forskning tyder på att beröm för goda försök, hårt jobb och ansträngning ger en långsiktigare utveckling än att fokusera på resultatet av prestationen. Utmaningen för den enskilde är att se den långsiktiga utvecklingen före det kortsiktiga resultatet, trots att detta är svårare att mäta. Att fokusera på att vara bättre jämfört med andra riskerar att leda till minskad motivation och glädje, särskilt om spelaren är sämre än andra, ofta misslyckas eller står still i utvecklingen under en period när andra utvecklas. Ett fokus på egen utveckling ger däremot förutsättningar för att spelaren ska kunna känna glädje och stolthet över sina försök, vilket i sin tur bäddar för långsiktig motivation för fotboll.

På vilket sätt jobbar distriktet med den här frågan?
I all vår verksamhet försöker vi ligga i framkant med att arbeta med SvFF:s spelarutbildningsplan som med sina lärandemetoder, medvetenhet om barn och ungdomars utveckling och försöka bidra till att vi skapar en egen passion till fotbollen. Våra projekt som vi driver med Fotbollslyftet och våra öppna träningar ska skapa möjlighet för fler att få inspiration till bra fotbollsutbildning i sina föreningar. I tränarutbildning 5mot5, SUP-utbildningar och i alla SvFF:s tränarutbildningar utbildar vi tränare på ett sätt där utveckling är i fokus före resultat.

Hur kan föreningar påverka sina ledare till att fokusera på glädje, ansträngning och lärande?
Ha en tydlig utbildningsplan, fortbilda/utbilda tränare redan från början och var tydlig med information till föräldrarna om vad föreningens policy är kring långsiktigt lärande och utveckling. Tränarna i Uppland gör redan idag ett fantastiskt ideellt arbete och lägger mycket tid på att träna barn och ungdomar. Ge dem bra verktyg genom att ha en spelarutbildningsplan i föreningen som de får praktisk hjälp att jobba med på planen.

SvFF om Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Mer om FSLL