Årsmötet 2021

UFF:s årsmöte 2021 genomförs digitalt i mötessystemet EasyMeet den 4 mars kl 19.00

Kallelse årsmöte

Röstlängd

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021