Samsyn Uppland

Svensk idrott verkar för livslångt idrottande.

Barn- och ungdomsidrott bör alltid bedrivas utifrån barnrättsperspektivet. Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF:en) Upplands Fotbollförbund, Upplands Innebandyförbund, Upplands Ishockeyförbund, Upplands Handbollförbund och Bandyförbundet mellansveriges distrikt kan och vill medverka till ett idrottande för barn och ungdomar på längre sikt och i flera olika idrotter.

"Vi vill undvika att barn och ungdomar till och med 16 år måste välja idrott. Därför har vi gemensamt skapat Samsyn Uppland."

Läs i vår gemensamma folder vad detta innehär: Samsyn Uppland