Diplomerad förening

Vad är Diplomerad förening?
Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med din utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

Riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär - inriktning för svensk barn och ungdomsfotboll, ligger till grund för framtagandet av Diplomerad förening. Under processen stöttas föreningarna av olika digitala verktyg där de först skickar ut självskattningsenkäter till sina ledare samt till spelarna och deras vårdnadshavare. Självskattningen är sedan en del av den övergripande plattformen där hela processen dokumenteras och all kontakt med distrikt sker.

Några föreningar kommer att nå de mål som ger dem status som Diplomerad förening men ännu viktigare är att alla föreningar jobbar med sin egen utveckling!

Det är resan som är målet!

Mer information?
Läs mer om Diplomerad förening här!
Folder att skriva ut.

Är ni intresserade av Diplomerad förening eller har några frågor? Kontakta:
johanna@upplandsff.se
018-430 60 78