Fotbollens Spela lek och lär

Vad är Fotbollens spela lek och lär?
Fotbollens spela lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll genom fem övergripande riktlinjer. Alla som på något sätt kommer i kontakt med svensk fotboll behöver känna till riktlinjerna och förstå sin roll i att skapa en lustfylld verksamhet för alla fotbollbollsspelare i Sverige.

FSLL består av ett häfte och en webbplats. I häftet beskrivs grunderna och webben är en fördjupning med kompletterande texter, filmer och samtalsunderlag. På webben finns olika förslag på upplägg av FSLL-utbildningen för föreningar, spelare, ledare och föräldrar - allt ifrån 30 min pass till 3 timmar (helheten). Handledning till alla upplägg finns på hemsidan. Detta gör det väldigt enkelt för en förening att på egen hand hålla i FSLL-utbildning. Upplands Fotbollförbund erbjuder även att komma ut kostnadsfritt och hålla i utbildningen.

Läs mer om Fotbollens spela lek och lär här!

Kontakt: Vid frågor eller bokning av utbildningen kontakta Johanna Larsson på johanna@upplandsff.seeller på 018-430 60 78