Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2020-2021

Syfte

Att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Mål

Målsättningen är att
- stärka idrotten i idrottssvaga områden (enbart via RF SISU)
- få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
- idrottsföreningar har utbildare barn- och ungdomsledare

Strategi 2025

På Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 tog svensk idrott beslut om fem stycken prioriterade utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa beskrivs vad idrotten på olika nivåer ska fokusera på och varje resa är en långsiktig strävan mot målen 2025. Utvecklingsresorna är:

  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • En ny syn på träning och tävling
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap

Arbetet mot målen 2025 pågår nu i flera av fotbollens organisationer och föreningar. Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2020-2021 kan vara ett finansiellt stöd för föreningar i satsningar som går hand i hand med ovanstående utvecklingsresor.

Mer information om Strategi 2025