Infoblad

Här finns ett infoblad om Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2020-2021. I infobladet står det vad för projekt ni som förening kan söka för.

För mer information om vilken summa som kan sökas för varje projekt eller vid andra frågor och funderingar, kontakta Fanny Lundgren via fanny@upplandsff.se eller på 018-430 60 73